Szervezetfejlesztés, intézményi kapcsolatok

Előtérbe helyeztük az egymástól tanulást, a horizontális tanulási folyamatokat. Belső továbbképzéseket szerveztünk, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk a projektpedagógia módszertanának megismertetésére. A szakmai képzéseknek, továbbképzéseknek kiemelt szerepet szánunk a módszertani kultúra fejlesztése, az önfejlesztés, valamint az óvodai élet tevékenységeinek színesebbé tétele szempontjából. Az intézmények összevonása egy intézményként való gondolkodást kíván az intézmények dolgozóitól. Ennek szellemében a folyamatos fejlesztés irányait dolgozzuk ki, melynek szakmai hátterét biztosítja a felkészült, innovatív, támogató nevelő közösség. A nevelési célok megvalósulását és az óvoda működését, fejlesztését elősegítő alkalmankénti, belső továbbképzések szervezése a nevelési évek tervezett programja.

Intézményi szintű nevelőtestületi továbbképzések: 

„Környezetkultúra az óvodában” 2014.12.13. Előadók: Fehér Anna és Sebők Éva.

Konferenciáink:

„Tehetséggondozás az óvodai gyakorlatban” 2013. 10. 28. Előadó: Nagy Edina. A program a NTP-OTM-MPA- 12-060 pályázati finanszírozásból valósult meg.

„Változnak a gyermekek, Változunk mi is?” 2015. 01. 29. Előadó Dr. Gőbel Orsolya pszichológus.

Külső kapcsolataink:

- Kistérségi intézményekkel (óvodákkal, iskolákkal)

- MME

- Magyarlukafai Kaptár Egyesület

- Nagypalli Hagyományőrző Egyesület

- Czékmány Vera kerámikus

- Mecsek Erdő Zrt.

- KOKOSZ

- Jó gyakorlatot átvevő intézmények:

Kutas Lábod MKI Pöttömpark Napköziotthonos Óvoda Nagykorpád 2010.

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda és Bölcsőde Kozármisleny 2010.

Ormánsági Apró falva Óvoda Kémes Községi Önkormányzat 2013.

Balástyai Általános Művelődési Központ 2013.

Pellérdi ÁMK Gyódi Óvoda és Művelődési Ház 2014.

Görcsönyi Óvoda 2014.

Szavai Óvoda 2014.

Szalántai Óvoda 2014.

Nevelőtestületünk pedagógiai, szervezeti kultúráját hivatástudat, szakmai elkötelezettség, partnerközpontúság, nyitott nevelési-oktatási környezet, innovatív szellem, aktív együttműködés, alkotó team-munka jellemzi. Ebben példát mutat vezetőnk elhivatottsága, rátermettsége, szakmai felkészültsége, kifinomultsága, intézményi menedzsment képessége. Intézményünk kiépített partnerkapcsolati – a szülőkkel, pedagógiai szakszolgálattal, a civil szervezetekkel, a helyi társadalommal – működőképesek, építő jellegűek.

Belső önértékelési rendszerünkből következően – a munkatársi igényeknek is megfelelően – a végzett munka ellenőrzésének, értékelésének a napi gyakorlata biztosított. Széles információs bázison alapuló objektív ösztönzési, ellenőrzési és értékelési rendszer bevezetésével biztosított óvodánkban a személyi erőforrások fejlesztése.