Könyvtár

A Bükkösdi Általános Iskola könyvtárának nyitva tartása a 2018/2019-es tanévben:

Hétfő-Péntek 8.00-16.00

 

A könyvtár funkciója:

az olvasóvá nevelés színtere biztosítja az egyéni és a csoportos kutatómunka lehetőségeit, elősegíti a változatos ismeretszerzést (könyv, videó, folyóirat), segítséget nyújt az osztálykönyvtárak kialakításához, segíti a pedagógusok szakmai munkáját, közművelődési funkciója révén kielégíti a település(ek) lakóinak olvasási, önművelődési igényeit.

 

Működési feltételek:

az iskolai könyvtárat 1 fő könyvtáros tanár vezeti, aki könyvtári órákat tart, kölcsönzési órákban intézi a kölcsönzést. Nyilvántartja az olvasókat és a kölcsönzéseket. Félévente beszámol ezek alakulásáról és a beszerzésekről. Munkáját az igazgató ellenőrzi.

 

A könyvtár olvasói lehetnek:

· az iskola tanulói,

· az iskola dolgozói,

· a település(ek) lakói.

 

A jelentkezés beiratkozással történik. A könyvtári tagság ingyenes.

KRÉTA Bükkösd

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Iskolagyümölcs program