Felhívás általános iskolai beíratásra a Bükkösdi Általános Iskolában

Publikálási dátum: 2019. március 13.

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as tanévre történő általános iskolai beíratásra a Bükkösdi Általános Iskolában az alábbi időpontokban kerül sor: 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig és 2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.

A beíratás helyszíne: Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye, 7682 Bükkösd, Vadasvölgy utca 2.

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya),

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye, nyilatkozat törvényes képviseletről, nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,

tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén).

A Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye (intézmény neve) felvételi körzete: Bükkösd, Cserdi, Helesfa és Dinnyeberki települések.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 1-jét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15-2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

KRÉTA Bükkösd

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Iskolagyümölcs program