Felhívás általános iskolai beíratásra a Szentlőrinci Általános Iskolában

Publikálási dátum: 2019. március 14.

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as tanévre történő általános iskolai beíratásokra a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbi időpontokban kerül sor: 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig és 2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.

A beíratás helyszíne: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye, nyilatkozat törvényes képviseletről, nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,

tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén).

A Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete: Szentlőrinc város, Csonkamindszent és Kacsóta községek közigazgatási területe.

Német nemzetiségi oktatás: Szentlőrinc város, Bicsérd, Boda, Botykapeterd, Csonkamindszent, Gerde, Gyöngyfa, Kacsóta, Királyegyháza, Nagypeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Velény és Zók községek közigazgatási területe; 5.-8. évfolyamok számára: Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek közigazgatási területe; Sellyei járás települései.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 1-jét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15-2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

KRÉTA Szentlőrinc

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Microsoft Innovatív Iskola

Fenntarthatósági témahét

Digitális témahét

Pénz 7 témahét

Iskolagyümölcs program