Bemutatkozás

Tagintézmény vezető: Frittmann-Juhász Tünde (Vezetői pályázat)

 

Egy kis iskolatörténet Az 1840-es évek elejétől rendelkezünk írásos bizonyítékkal arról, hogy a településnek saját, római katolikus felekezeti iskolája volt. A 6 osztályos iskola tanulói 6-tól 12 éves korukig jártak ide. A 13-15 évesek úgynevezett ismétlőiskolába iratkoztak, ami vasárnapi iskolát jelentett, a tanítónak külön díjazás járt érte. Az iskola abban az időben egy tanerővel működött. A tanító a szomszédos Varjas község iskolájában is tanított. A kántortanító Koszér István volt. 1895. végéig ő vezette az iskolát. 1896. január 1-én, 46 évi munkáját megköszönve nyugdíjazták. 1896. márciusától új tanítót alkalmaztak Csáky Zsigmond személyében, aki epilepsziás rohamai miatt, egy idő után már nem tudta egyedül ellátni feladatát. A járásban így Szentlőrinc után, Szabadszentkirályon volt a második kéttanítós iskola. A második tanító Kletzl Mária kántortanító 1916-ban jött a településre. Ő és leszármazottai évtizedeken át dolgoztak itt, pedagógusként. Utolsó rokona 1981-ben ment nyugdíjba.

 

Az iskola 8 évfolyammal való működését kezdetben összevont osztályokkal oldották meg az alsós osztályokban: 1-3-as, 2-4-es összevonás volt. Az intézményben hagyományosan működött a napközis ellátás, az alsó és a felső tagozatban is. A környező települések közül Gerdében és Velényben volt iskola a 60-as, 80-as évekig, de lassan az összes település gyermekei Szabadszentkirályra kezdtek járni. Legtovább a gerdei iskola tartott ki, itt 1982-ig működött az alsó tagozat.

 

Az intézmény beiskolázási körzete Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek. Az iskolában 1-8. évfolyamon egy-egy tanulócsoport működik. A létszám: 126 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 40 % feletti.

 

Céljaink: Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a gyermekek otthon érzik magukat. Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának becsülete van;

· kötődnek lakóhelyükhöz;

· szeretik és védik a természetet;

· az emberi kapcsolatok kialakításában az egymás tiszteletén alapuló együttműködésre törekszenek;

· elfogadják a másságot;

· gyakorlatiasak, nyitott gondolkodásúak;

· képességeik szerint a legtöbbet akarják és tudják önmagukból kihozni.

 

Tárgyi feltételek: Az iskola ideális parkos környezetben, parkos, ligetes kiépítésben található. Minden tanulócsoport önálló tanteremmel rendelkezik. Egy 2004-ben megnyert PHARE pályázatnak köszönhetően az intézmény épülete bővült egy új szárnnyal. Természettudományos szaktanterem, 24 munkaállomásos informatikai szaktanterem és multimédiás könyvtár kiépítésére került sor ekkor. 2007-ben konzorciumi keretek közt, HEFOP pályázattal megvalósult a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, melyet azóta is folytatunk. A pályázatnak köszönhetően több modern oktatástechnikai eszközzel bővült a rendelkezésünkre álló eszközpark.

KRÉTA Szabadszentkirály

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Iskolagyümölcs program