Bemutatkozás

Intézményvezető: Konyári Tímea Eszter

 

Egy kis iskolatörténet - Királyegyháza, illetve elődtelepülései, Vásárosszentgál és Magyarszentiván az 1800-as évek eleje óta tart fenn iskolát (1806 ill. 1812 óta), eleinte külön-külön, később egyesítve, szükség szerint bővítve. Az oktatás sokáig több különböző épületben folyt. A mai intézmény épületének alsó szintje 1966-ban készült el négy tanteremmel. Az iskolák körzetesítésével a meglévő iskolaépület szűknek bizonyult, ezért 1982-ben emeletet építettek rá, ahol további négy tanterem kapott helyet. A múlt század hetvenes éveiben az iskola körzeti feladatokat látott el, a neve Körzeti Általános Iskola volt. Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa általános iskolás korú gyermekeinek oktatását, nevelését végezte.1986-ban a fenntartó és az akkori intézményvezetés Általános Művelődési Központtá szervezte át, feladatai közé emelte a település közművelődésének és sportéletének megszervezését is.

Így működött egészen 2008. június 30-ig, amikor is a fenntartó önkormányzatok döntésének megfelelően tagintézményként csatlakozott a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központhoz (SZONEK). 2013. január 1-je óta az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, neve Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye lett. A Szentlőrinci Általános Iskola élén főigazgató áll, egyes intézményegységeit, tagintézményeit intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők irányítják, akik az intézmények addigi szakmai önállóságát megőrizve, az összevont intézmény közös alapdokumentumai alapján végzik tevékenységüket. A Királyegyházai Általános Iskola kötelező felvételt biztosít Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony községek tanulói számára. A jelenlegi intézmény nyolc évfolyamos, az épület 140 férőhelyes, könyvtárral és tornaszobával felszerelt. Különösen a két társtelepülésen, Sumonyban és Gyöngyfán nagyon magas a magát a cigány nemzetiséghez tartozónak valló lakosság aránya. Az ő kifejezett igényüket figyelembe véve, az intézményben a 2005/06-os tanévtől kezdve roma etnikai programot indítottunk, amely felmenő rendszerben a 2009/2010-es tanévben már az iskola összes tanulója, valamint az óvodás gyermekek számára is elérhető. Az etnikai programot – a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezte a Királyegyházai Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az iskola épülete a 2010/2011-es tanévben átfogó felújításon és bővítésen esett át, amelynek keretében teljesen új tetőt, hőszigetelő burkolatot, új, korszerű nyílászárókat és új elektromos vezetékhálózatot kapott. A rekonstrukció során bővítésre is sor került, az épülethez kapcsolódó új szárnyban három új tanterem, tanári szoba, titkárság és igazgatói iroda kapott helyet.

     

Személyi feltételek:
Tanár I (egyetemi végzettségű): 5 fő
Tanár II (főiskolai végzettségű): 3 fő
Tanító: 5 fő

Pedagógiai kínálat:

Az intézmény alapfeladatain, az óvodai nevelésen és az alapfokú oktatáson túl, az alábbi lehetőségeket biztosítja a gyermekek számára:

· kompetencia alapú oktatás,

· halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,

· magyar nyelvű roma kisebbségi oktatás,

· óvoda-iskola átmenet program,

· IKT eszközökkel támogatott oktatás,

· sajátos nevelésű igényű tanulók integrált oktatása, nevelése,

· nyelvoktatás szakköri keretben az alsó tagozaton (1-3. osztály),

· zeneiskolai oktatás,

· néptánc oktatás,

· egyéni felzárkóztatás,

· tehetséggondozás,

· társastánc oktatás,

· igény szerinti szakkörök indítása,

· szabadidős tevékenységek szervezése,

· erdei iskola programok,

· felvételi előkészítők,

· tömegsport minden tanuló számára,

· napközi otthoni ellátás minden igénylő részére,

· ingyenes iskolai rendezvények, projektnapok.

KRÉTA Királyegyháza

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Iskolagyümölcs program