Bemutatkozás

Intézményegység vezető: Nyakáné Maár Zsuzsanna

 

Kedves érdeklődő!

Városunkban, Szentlőrincen 1982 óta működik önálló zeneoktatás. A fejlődésnek, átalakulásoknak köszönhetően, jelenleg képző- és iparművészeti, valamint táncművészeti ágazattal bővülve, művészeti iskolaként nyújtjuk szolgáltatásainkat az érdeklődő tanulóknak. Szentlőrincen kívül bükkösdi tagintézményünkben zene és képzőművészeti, Királyegyházán, Hetvehelyen működő tagintézményünkben csak zene, míg Szabadszentkirályon zene és néptánc oktatás folyik.

 

Miért érdemes zenét tanulni?

„A zenei hang, az ének köti a kisgyereket legelőször, legbiztonságosabban az emberi világhoz.” (Vekerdy Tamás)

Mert a zenetanulás elősegíti:

- Más tantárgyak tanulásának sikerességét.

- Fejleszti a kreativitást, az önkifejezést, a kommunikációs készséget, a társas kapcsolatokat, képes behozni a szociális helyzetből adódó lemaradást.

- Rendszerességre, önuralomra nevel.

- Felfrissít, az érzelmi kifejezést fejleszti.

- A ritmus javítja a figyelmet, koncentrációt, határozottságot és a beidegző képességet.

- Az éneklés, a zenére való mozgás állóképességet javító, testnevelő hatású.

- Fejleszti az egyensúlyérzéket, a finommotorikát, térirányok ismeretét, a vizuális észlelést, a beszédkészséget és a szociális érettséget.

- Kiegyenlíti, segíti és összehangolja a két agyfélteke működését.

 

Hangszerek, amik közül lehet választani:

Zongora, hegedű, trombita, kürt, tenorkürt, tuba, furulya, fagott, oboa, fuvola, klarinét, népi ének, népi hegedű, citera.

A képzés ideje: 12 év (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző).

 

Ha több éve játszik valaki a hangszerén, tagja lehet a fúvószenekarnak, illetve kamara-csoportokban kamatoztathatja tudását. Növendékeink évente háromszor növendék-hangversenyeken, házi-hangversenyen mutathatják meg tudásukat a szülőknek, érdeklődőknek. Félévkor és tanév végén beszámolót illetve vizsgát kell tenniük az adott év tananyagából. Az alapfok befejezésekor művészeti alapvizsgát, a továbbképző utolsó évének a végén záróvizsgát tehetnek a tanulók.

 

Miért érdemes képzőművészetet tanulni?

„A képzelőerő a híd szerepét tölti be a szív és az értelem között, lehetővé teszi, hogy a szívünkkel értsünk és gondolkozzunk, és az értelmünkkel érezzünk.” (Michael Card)

Mert a festészet, a kézművesség elősegíti:

- Az érzelmi intelligencia fejlesztését.

- Az önkifejezést.

- Lelki, szellemi tartalmak kifejezését.

- A feszültség és a stressz oldását, a konfliktuskezelést.

- Értékek feldolgozását, gondozását.

- A siker és kudarcélmény megélést, feldolgozását.

- A képzelőerő fejlesztését.

- A tehetség kibontakoztatását.

 

Iskolánkba jelentkezhet mindenki, aki betöltötte a 6. életévét.

Művészeti iskolánk célja, hogy az itt tanuló gyerekek nyitottak legyenek a művészetek iránt, szeressék, értsék, műveljék minél magasabb szinten, legyenek kreatívak, ezáltal kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségű felnőtt váljék belőlük. A kiemelkedően tehetséges tanulóinkat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra.

Szeretettel várjuk a művészetek iránt érdeklődőket!

KRÉTA Szentlőrinci AMI

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu