Bemutatkozás

Tagóvoda vezető: Gondos Gabriella

 

Óvodánk négy települési önkormányzat (Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki) által fenntartott, gazdaságilag részben önálló intézmény, ahol 3 csoportban esztétikus, igényesen kialakított környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. Szeretnénk olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket kínálni, melyek által partnereink, elsősorban a szülők és gyermekeik folyamatosan elégedettek lehetnek. Udvarunk tágas, füves – homokos  kavicsos – területekkel szabdalt. A gazdagon felszerelt külső térben változatos mozgásfejlesztő játékokkal rendelkezünk, mely minden évszakban sokféle játékra, mozgásra ad lehetőséget a gyerekeknek. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. A magunk ültette fák, biztosítják a gyermekek számára az árnyékot a nyári melegben.

A 3 gyermekcsoport számára 3 foglalkoztató teremben összesen 75 férőhelyet tudunk biztosítani. Óvodánkban minden csoportszobához öltöző, mosdó tartozik, így a helyiségek könnyen átláthatók, jól kihasználhatók a nap folyamán. A csoportok rendelkeznek sokféle, változatos, a képességfejlesztéshez szükséges fejlesztő eszközökkel, játékokkal. Az intézmény tárgyi feltételei, felszereltsége a pályázati, a szponzori és a fenntartói támogatás eredményeként törekedünk a kötelező eszköz- és felszerelés jegyzék követelményeihez való megfelelésre. Az épület, a bútorzat és a játékeszközök folyamatosan kerülnek felújításra, cserére. Minden alkalmat, pályázati lehetőséget megragadunk eszközbővítésre, fejlesztésre. Bútoraink, eszközeink újak, esztétikusak, a gyermekek igényeihez és méretéhez igazodnak. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon, helyen és biztonságuk figyelembevételével helyezzük el. Gazdag, színes, ötletes dekorációkkal, az aktuális évszakhoz, népszokásokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez igazodva tesszük szebbé óvodai környezetünket. A gyermekek által készített alkotások folyamatosan díszítik óvodánk tereit, így a gyermekek otthonosabbnak érzik az épületet, sajátjuknak, mely megengedi, hogy kifejezhessék identitásukat, egyediségüket. Élményekben gazdag, érzelmi biztonságot adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek egyéni ütemű személyiségének fejlődése biztosított, korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával és programok beépítésével.

Nevelési programunkat továbbfejlesztettük a kompetencia alapú nevelés megvalósítását segítő óvodai programcsomag beépítésével 2009 szeptemberétől 1 óvodai gyermekcsoportban a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program keretében. A helyi nevelési programunk nevelési terveihez illesztettük a Kompetencia alapú óvodai program tématerveit. A pályázati program keretében az óvodapedagógusok olyan továbbképzéseken vettek részt, melyeken elsajátították a korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazását, az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tevékenységszervezést, a kooperatív technikákat. A programcsomag bevezetése, alkalmazása és fenntartása a 2010/2011-es nevelési évtől mindhárom óvodai csoportban biztosított, óvodapedagógusaink folyamatos képzésekkel és az önképzés lehetőségével élve sajátítják el a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertanát. Mindezt kiegészíti a sikeres TIOP pályázat által elnyert interaktív asztal és az ehhez kapcsolódó IKT tevékenységek beépítése a mindenkori nagycsoportban. A programcsomag sikeres beillesztéshez és alkalmazásához folyamatosan beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával óvodánkba járó gyermekek több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését. Óvodánkban a gyermekek sokféle tevékenységet végezhetnek a nap folyamán. Ebben az óvodai környezetben a gyermek szabadon mozog, játszik, alkot, sokat tevékenykedik, jól érzi magát.

Napi fejlesztő tevékenységeinkkel, programjainkkal, módszereinkkel szeretnénk elősegíteni a gyermekek minél egészségesebb, minél harmonikusabb, minél sokoldalúbb személyiségfejlődését. Változatos tartalmakat biztosítunk az egyéni és életkori sajátosságokhoz illeszkedően, hogy egyes tapasztalataikat, ismereteiket többféle helyzetben, módon, formában szerezhessék meg. Nevelő, fejlesztő munkánk során arra törekszünk, hogy a közös tevékenységek, közös élmények örömét, érzelmi többletét a gyermekek átéljék. Élünk azokkal a helyzetekkel, melyek megadják annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek szabályokat alkothasson, betarthassa, majd később betartassa azt. Helyi Nevelési Programunk segítségével a gyermekek személyisége olyan széleskörű fejlődést mutat, hogy bármilyen szakmai program alapján dolgozó iskolában képesek eredményesen helytállni. Mindezen feltételek megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködünk a helyi általános iskola tanítóival, nevelőtestületével. A közös programok, egyéb rendezvények hozzájárulnak gyermekeink sikeres iskolakezdéséhez.